Livet – et spørgsmål om kærlighed

Bogen er udkommet på dansk

Bagsidetekst:

Livet et sp om kaerlighed b404


Kærlighedens frigørende 

og helbredende kraft

Der findes ingen drivkraft, så fundamental som længslen efter kærlighed. Samtidig findes der nok ikke noget, der er så misforstået. Oftest sammenblander vi den menneskelige frigivende kærlighed med forelskelsens selvoptagne begær. De to slags sympatier og måder at forholde sig på står i modsætning til hinanden på alle livets områder. At gennemskue og lære at skelne mellem, hvordan disse to kræfter virker i ens bevidsthed og i omverdenen, er afgørende for al menneskelig udvikling og for at skabe livgivende relationer og en fredeligere verden.


Med udgangspunkt i Martinus’ (1890-1981) åndsvidenskab – der giver et overblik over livets bærende logiske og kærlige struktur – tilbydes ved hjælp af udviklingstanken, blandt andet via reinkarnation og karma, en større forståelse af ægteskabets krise, nye samlivsformer, fysiske og psykiske sygdomme og individers forskellige moralske standard. Med beskrivelsen af overbevidstheden, hvori vi lagrer alle erfaringer og talenter fra liv til liv, gives en dybere indsigt i den accelererende forvandling af holdninger, relationer og livsstil.


I bogen sætter Sören Grind bl.a. tilknytningsteorien ind i et reinkarnationsperspektiv og viser, at de udfordringer, vi møder i barndommen, kan ses som dybt meningsfulde. Med indblik i en kosmisk psykologi – der forklarer, hvordan alle livserfaringer på lang sigt bidrager til udvikling af vor kærlighedsevne – kan vi få et afgørende overblik og vejledning i de store forandringer, der sker både i os, i samfundet og i den globaliserede verden. Suppleret med egne erfaringer og cases bidrager Sören i Livet – et spørgsmål om kærlighed til en oplevelse af mening – og med indsigt og redskaber, der kan understøtte vor menneskelige udvikling.


INDBUNDET 336 sider, Artikelkode: 87602, ISBN: 9788799984800,

Pris: 290:-, Udgivelse juni 2017


Du kan købe den direkte af mig, hvis du er i Klintområdet, via martinusshop.dk eller bestille via anden boghandel eller på nettet.

Hjemmeside © Sören Grind 2015, logobillede og portræt © fotonova/Berit Djuse