Livet – dit spejl

76223 xl

   Bagsidetekst:

Vores menneskelige udvikling i en sammenhæng, der giver mening

En stor del af nutidens psykologi er baseret på forestillingen om, at vi kun lever én gang. Bevidstheden betragtes som et biprodukt af evolutionen. Dette materialistiske livssyn kan ikke påvise nogen mening og logik i vores individuelle skæbne eller med menneskelighedens udvikling. 

Med et reinkarnationsperspektiv er det i stedet for bevidstheden, der er evolutionens årsag og drivkraft. Ethvert menneskes liv får her mening og sammenhæng. I det ubevidste ligger erfaringer og begavelse fra tidligere liv, der er afgørende for vores karakter, vore talenter, reaktionsmønstre og grad af medfølelse.

Med Martinus (1890-1981) som den primære inspirationskilde får vi indblik i en psykologi, der er forankret i et udviklingsperspektiv. I denne kosmiske psykologi får vi også indsigt i, hvordan vores relationer og vores seksualitet er midt i en revolutionerende forvandling fra forelskelsens og ægteskabets ejendomsbegær til en gradvis mere altruistisk menneskekærlighed. Forståelsen for denne transformation er afgørende for vores menneskelige udvikling.

I lyset af reinkarnation opløses al offertænkning, der binder os til fortiden og skaber ængstelse for fremtiden. Alle erfaringer bliver til værdifulde byggesten i en læreproces, der har til formål at udvikle vores medfølelse og visdom. Dette optimistiske livssyn giver kraft og inspiration til tanker og følelser, som fremmer såvel gode relationer, som psykisk og fysisk helse. 

Når vi betragter livet som et spejlbillede af vores bevidsthed, forestillinger og adfærd, åbner der sig en ubegrænset kilde til selverkendelse og menneskelig udvikling.

I ”Livet – dit spejl” blander Sören Grind teoretiske ræsonnementer med egne erfaringer, case-stories og praktisk vejledning.


Bogen er på 379 sider i hardcover og kan bestilles via http://www.scientia-intuitiva.dk eller via din boghandel.

Her kan du se et interview hvor bogen præsenteres.

Indholdsfortegnelse

Forord

DEL 1: Livet, en personlig undervisning

1. Livet som en forskningsrejse

2. Vores primære natur er psykisk

3. Livsanskuelsen - et udsigtspunkt mod universet

4. Den gyldne regel - livets naturlov

5. Erobringen af det ubevidste

DEL 2: Personlighedens udvikling

6. Udviklingen af individualitet og medmenneskelighed

7. Vores dynamiske indre verden

8. Sfinksens dilemma

9. Den sunde selvbeherskelses kunst

10. Samvittigheden - dens konflikter og vejledende funktion

11. At finde sin rette plads

12. Følelse og intelligens

DEL 3: Den menneskelige bevidstheds fremvækst

13. Fra kvinde og mand til menneske

14. Det androgyne eller dobbelpolede menneske

15. Stress, udbrændthed og unaturlig træthed

16. Guddommelig hjemve

17. Den helende proces

18. Livet som det største nydelsesmiddel

19. Den kosmiske oplevelseshorisont

20. Kærlighedens vej

DEL 4: En præsentation af Martinus Kosmologi

21. Martinus og den kosmiske bevidsthed

22. Nogle grundtanker i det kosmiske verdensbillede

Hjemmeside © Sören Grind 2015, logobillede og portræt © fotonova/Berit Djuse